DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞLARLA STRES YÖNETİMİ

MALİ MÜŞAVİR, YMM VE MUHASEBECİLERE ARABULUCULUK YAPMA HAKKI TANINMASINA İLİŞKİN TEKLİF HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

 

Meclisimizde görüşülmekte olan ve iş davaları dışında ticari davalarda da dava şartı arabuluculuğu hukuk sistemimize getirmeyi amaçlayan yasama faaliyeti kapsamında, arabuluculuk yapabilecek meslek gruplarına avukatlar dışında muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin eklenmesinin gündemde olduğunu kamuoyundan öğrenmiş bulunmaktayız.

Alternatif bir çözüm yolu olarak 6325 sayılı Kanun ile arabuluculuk, amacı adaleti sağlamak olan hukuk sistemimize girmiş ve 01 Ocak 2018’den itibaren de iş davalarında dava şartı olmuştur. Biz avukatların ve mezun olduğumuz hukuk fakültelerinin amacı, adaletin sağlanmasına hizmet edecek kişilerin eğitilmesidir. Hukuk fakülteleri de sadece bu amaçla Devletimiz tarafından kurulmuş, bu güne kadar da layıkıyla Yüce Milletimize hizmet etmiştir.

Daha 11 ay önce dava şartı arabuluculuk ile hukuk sistemimizde görünür olan ve istatistiki verilere göre yürürlüğe girme amacını gerçekleştirdiğini söyleyebildiğimiz arabuluculuk sistemine, hala arabuluculuk eğitim almış ve sınavın açılmasını bekleyen yüzlerce hukukçu var iken; sadece maddi kazanç beklentisine haiz ve hukuk eğitimi almamış, hukuk nosyonuna dahi sahip olmayan, pratik olarak hukuk hizmeti verilen alanlarda görev almamış  farklı meslek gruplarının dahil edilmesi, bu güne kadar doğru yönde ilerleyen arabuluculuk sistemini kamuoyunda tartışmaya açık hâle getirecek ve daha oturmadan çökmesine sebep olacaktır.

Bu sebeple iş alanları her geçen gün daralan ancak sayıları ise her geçen gün katlanarak artan avukatlar olarak bir iş alanımızın daha, farklı meslek gruplarına açılmak suretiyle elimizden alınmasını, mesleğimiz dışında en önemlisi hukuka ve adalete zarar vereceğini gördüğümüz için doğru ve kabul edilebilir bulmuyoruz.

Hukuk Mücadele Derneği olarak Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

HUKUKİ MÜCADELE DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

KONKORDATO VE KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

BANKA HAVALESİ İLE  ÖDEME BİLGİLERİ:

T.C. ZİRAAT BANKASI ADLİYE ŞUBESİ

IBAN: TR 6800 0100 1780 8015 1252 5001

KREDİ KARTI İLE ÖDEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ:

https://turkodeme.com.tr/Tahsilat/Default.aspx?k=05dca54e-e6f8-45f0-9d44-26a092f57ec7