Hukuki Mücadele Derneği

HUKUKİ MÜCADELE DERNEĞİ 25.05.2016 TARİHİNDE ANKARA’DA KURULARAK FAALİYETLERİNE BAŞLAMIŞTIR. AMACIMIZ Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine, hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, toplumsal ya da bireysel şiddet, terör, soykırım, işkence vs benzeri suçların bertaraf edilmesi, suç mağdurlarının korunması ve suçluların cezalandırılması maksadıyla hukukun izin verdiği ve mevzuatın çizdiği sınırlar dahilinde ulusal ve uluslararası mecrada mücadele etmektir.


Özellikle kadına karşı şiddet, aile içi şiddet ve çocuk istismarı ile  terörle hukuki mücadele vermek ve kent ile çevre hukuku gibi milliyetçi hukukçuların oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin çok da fazla ilgilenmediği ve boş bıraktığı alanlarda faaliyet göstererek bir boşluğu doldurmak niyetindeyiz. Bu alanlarda milliyetçi hukukçuların ve avukatların da söz sahibi olmasını, özellikle genç meslektaşlarımızın bu alanlardaki bilgi birikimini ve tecrübesini arttırmayı hedefliyoruz.


Bu maksatla ilk etapta kurduğumuz kurullar;

  •  AİLE İÇİ VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMA GRUBU
  • ÇOCUK HAKLARI VE ÇOCUK İSTİSMARININ ÖNLENMESİ ÇALIŞMA GRUBU
  • STAJYER AVUKATLAR VE HUKUK FAKÜLTELERİ İLE İLİŞKİLER KURULU
  • CEZA HUKUKU ÇALIŞMA GRUBU
  • 
TERÖRLE MÜCADELE VE TERÖR MAĞDURLARI ÇALIŞMA GRUBU
  • EĞİTİM ÇALIŞMALARI GRUBU
  • 
KENT VE ÇEVRE KURULU  

olarak belirlenmiştir.

Faaliyetlerimizi sürdürürken; düzenli seminer ve konferanslar tertip etmeyi, süreli ve süresiz yayınlar neşretmeyi, meslek içi eğitim faaliyetleri düzenlemeyi de ihmal etmeyeceğiz. Öngörülebilir ve önceden ilan edilmiş etkinlik listeleri yayınlayarak üyelerimizin ve meslektaşlarımızın faaliyetlerimizden haberdar olmalarını ve takip edebilmelerini sağlayacağız. Tüm bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriken ise teknolojinin sağladığı tüm olanaklardan da faydalanarak gerek sanal ortamda gerekse diğer yollarla daha fazla kişiye ulaşmayı ve faaliyetlerimizden haberdar edeceğiz.

Derneğimiz hiçbir siyasal partinin uzantısı olmadığı gibi, hiçbir siyasi partinin iç işlerine karışma cüretinde de bulunmayacaktır. Maksadımız milliyetçi görüşe sahip tüm hukukçuları ve avukatlarla birlikte hareket ederek faaliyetlerimizi gerçekleştirmek ve günümüzün en büyük sorunu olan ayrışmalardan ve kutuplaşmadan derneğimizi uzak tutmaktır.