OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

HUKUKİ MÜCADELE DERNEĞİ YÖNETİM KURULU’NUN 28.12.2021 TARİHİNDE ALINAN 45 NOLU YÖNETİM KURULU KARARI UYARINCA HUKUKİ MÜCADELE DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNUN İLK TOPLANTISININ DERNEK TÜZÜĞÜNÜN 9.MADDESİ UYARINCA; 10.02.2022  SAAT 14:00’DA “TUNUS CADDESİ NO:19/7 ÇANKAYA/ANKARA” ADRESİNDE YAPILMASINA, ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAMASI DURUMUNDA İSE İKİNCİ TOPLANTININ 19.02.2022 TARİHİNDE SAAT:14:00’DA “TUNUS CADDESİ NO:19/7 ÇANKAYA/ANKARA” ADRESİNDE  AŞAĞIDAKİ GÜNDEMLE YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

 

 

GÜNDEM                    :

 

1.YOKLAMA

2.AÇILIŞ

3.DİVAN HEYETİNİN SEÇİMİ

4.SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

5.YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

6.DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

7.YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULLARININ İBRASI

8.YÖNETİM KURULU, DENETLEME KURULU VE DİSİPLİN KURULLARININ ASİL VE YEDEK ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ

9.DİLEK VE TEMENNİLER

10.KAPANIŞ