24 SOKAK HAYVANININ KATLEDİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

08.04.2021 tarihinde Ankara İmrahor Vadisinde 24 sokak hayvanının damar yolu açıldığı ve öldürüldüğü medyaya yansımıştır. Kamu vicdanını derinden zedeleyen bu olay karşısında Hukuki Mücadele Derneği’nin tepkisiz ve sessiz kalması düşünülemez. Bu sebeple tıpkı insanların onurlu yaşama hakkına sahip olması gibi hayvanların da bu doğal hakka sahip olduğuna gönülden inanan üyelerimiz adına söz konusu olayın failini ve kendisinde bu cüreti bulmasına sebep olan zihniyeti şiddetle kınıyoruz.

Sadece kınamanın yahut lanetlemenin problemi çözmek adına yetersiz ve etkisiz kaldığının bilincindeyiz. Bu nedenle Derneğimizin kuruluş amacı doğrultusunda ülkemizin hukuk düzeninin iyileştirilmesi için eleştiriler ve önerilerde bulunmayı vazifemiz bilmekteyiz. Bu saikle belirtmek zorundayız ki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, hayvanların maruz kaldığı kötü muameleyi engellemede, caydırıcı olmada ve faillere yaptırım uygulamada yetersiz kalmaktadır. Sahipli yahut sahipsiz ayrımına gidilmeksizin tüm hayvanların haklarının kapsamlı olarak korunması, onların birer nesne gibi değerlendirilmeyerek birer hak sahibi olarak görülmesi ve haklarının zedelenmesinin “suç” olarak nitelendirilmesi ancak yeni ve caydırıcı yasal düzenlemelerle mümkün olacaktır. Bu bağlamda yasama organının gerekli çalışmaları hızla başlatmasını ve bizlerle aynı dünyayı paylaşan hayvanların haklarını daha kapsamlı şekilde teminat altına almasını TBMM’den ve yetkililerden beklediğimizi Türk kamuoyuna saygı ile duyururuz.

HUKUKİ MÜCADELE DERNEĞİ