BORÇLAR HUKUKUNDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ HESAPLAMALAR VE ESER SÖZLEŞMELERİ İLERİ EĞİTİM PROGRAMI

SERTİFİKA PROGRAMLARININ AMACI:

Programlar, meslek içi eğitim seminerlerine katılanların, edindikleri bilgiler sayesinde, gerek takip ettikleri davalarda sağlıklı sonuç almalarını, bilirkişilik faaliyetlerini ilgili mevzuattaki güncel duruma göre yapmalarını ve takip ettikleri davalarda bilirkişi raporlarını doğru biçimde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

NİTELİKLİ HESAPLAR BİLİRKİŞİLİĞİNİN ŞARTLARI:

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın “2018 Yılı
2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru”suna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

(http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/…/ikincidonembilirkisilik…)

İlanda da belirtildiği üzere; “NİTELİKLİ HESAPLAMALAR” alanında bilirkişilik yapabilmek için aranan şartlar arasında; “6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddelerindeki bilirkişiliğe başvuru ve kabul koşullarını taşımak” koşulu yanında “Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” şartı da yer almaktadır.

Bundan başka ilanda; “6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca başvuranlar arasından liyakatli olanların belirlenmesinde;

Uzmanlık alanı kapsamındaki alt uzmanlık alanlarında mesleki gelişim faaliyetleri, meslek içi eğitimleri, mesleki ve akademik çalışmaları ile mesleki başarıları bulunanlar dikkate alınarak değerlendirme yapılır.” denilmiş olup bu programın amacı da alt uzmanlık alanında mesleki gelişim ve meslek içi eğitim kazandırmaktır.

PROGRAMIN SÜRESİ ve BELGE VERİLMESİ:

Eğitim programının süresi 24 saattir. %75 katılım şartını sağlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

PROGRAM YERİ –TARİHLERİ:

Aşağıda belirtilen ilanda yer ve tarih bilgileri verilmiş olup 7/8 ve 14/15 Nisan günlerinde TBB Litai Konukevi’nde gerçekleştirilecektir.

PROGRAM ÜCRETİ:
Avukatlar için 750,00 TL, diğer katılımcılar için 900,00 TL (KDV Dâhil) dir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.