SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE BİLGİLENDİRME

Ülkemizin gündemini yoğun bir şekilde işgal etmeye başlayan “Geçici Koruma Altındaki” Suriyeli sığınmacıların Türk Vatandaşlığına alınmasına ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirme ve hukuki konular hakkında açıklama zarureti hasıl olmuştur.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 11.maddesinde Türk vatandaşlığı için aranan şartlar tahdidi olarak sayılmıştır. Ülkemizde bulunan “Geçici Koruma Altındaki” Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşlığına alınması, ilgili mevzuat açısından değerlendirildiğinde gerek süre gerek Türkçe bilme şartı ve diğer koşulların yerine gelmediği ve ilgili madde uyarınca Türk vatandaşlığına alınmaya ilişkin genel hükümlerin uygulanmayacağı açıktır. Zira son günlerde bazı yetkililer tarafından bu madde kapsamında Suriyeli sığınmacıların Türk vatandaşlığına alınmasının mümkün olamayacağı kanaatiyle, kalifiye olanların vatandaşlığa alınacağına dair bir takım açıklamalar yapılarak bu yöndeki eğilimin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12.maddesinde yer alan Türk vatandaşlığına alınmadaki istisnai hallerin uygulanmaya çalışacağı yönünde olduğu izlenimi edinilmiştir. Ancak söz konusu madde istisnai halleri düzenlemek maksadıyla getirilmiş olup 3 milyon civarındaki Suriyeli sığınmacının bu yolla Türk vatandaşlığına alınmasının madde maksadıyla çelişki yaratacağı aşikardır. 

Özü itibariyle her bir başvuru sahibinin koşulları açısından ayrı ayrı değerlendirme ilkesi ile kanunlaştırılan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na aykırı şekilde ülkenin demografik yapısını değiştirecek boyutta toplu vatandaşlığa kabul işleminin yapılması açıkça hukuka aykırılık teşkil edecektir.

Bu nedenle öncelikle ilgili yetkili makamlar tarafından bu tür hassas konulardaki beyanların kamuoyuna daha net anlatılmasını ve kamuoyunun açıkça bilgilendirilmesini, ülkenin demografik yapısını değiştirebilecek nitelikteki bu çabadan kamuoyu hassasiyeti ve mevcut mevzuat nedeniyle oluşacak hukuka aykırılıklar sebebiyle vazgeçilmesini, mevzuatta yapılması düşünülen değişiklikler varsa öncelikle 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda değiştirilen “Türk soylu yabancı” mefhumunun bir an evvel yeniden mevzuata kazandırılarak zor durumdaki Türk soyluların vatandaşlığa alınması doğrultusunda hareket edilmesini, “Geçici Koruma Altındaki” Suriyeli sığınmacılara ilişkin yapılacak idari işlemlere dair Türk soylular dışındaki Suriyelilerin vatandaşlığa alınmasına yönelik işlemlerin ortadan kaldırılmasına dair hukuki girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Av.Oğuzhan Buhur

Hukuki Mücadele Derneği Başkanı

http://www.ankahaber.com.tr/turkiye/suriyeli-siginmacilar-turk-vatandasligina-alinacak-mi-h24046.html

http://m.habersitesi.com/suriyeli-siginmacilar-turk-vatandasligina-alinacak-mi-14813h.htm

http://m.turkiyehaberajansi.com/suriyeliler-hukuken-turk-vatandasligina-alinamaz/96581/

http://www.gaziantepsabah.com/siginmacilarin-toplu-sekilde-vatandasliga-kabulu-kanuna-aykiri-olur.html

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/mobi/vatandasliga-toplu-kabul-hukuka-aykiri-141355h.htm

http://m.mynet.com/suriyeli-siginmacilar-turk-vatandasligina-alinacak-mi-guncel-2527207/