Hukuki Mücadele Derneğinin düzenlediği 2017 Yılı Yargı Değerlendirme Toplantısı davetimize icabet ederek bizi onurlandıran TBB Başkan’ı Sayın Av. Prof.Dr.Metin Feyzioğlu’na, TBB Genel Sekreteri Sayın Av.Sabiha Tekin’e, Ankara Barosu Başkanı Sayın Av.Hakan Canduran’a, Aydın Barosu Başkanı Sayın Av.Gökhan Bozkurt’ a, Eskişehir Barosu Başkanı Sayın Av.Rıza Öztekin’e, İzmir Barosu Başkanı Sayın Av.Aydın Özcan’a , Kayseri Barosu Başkanı Sayın Av.Cavit Dursun’a, TBB Gençlik İletişim Birimi Başkanı Sayın Av. Görkem Alyanak’a, Hukuki Mücadele Derneği Yönetim Kuruluna ve Derneğimizin çok değerli üyelerine, organizasyonumuz için değerli emeklerini harcayan Tülayca Organizasyon sahibi Sayın Tülay Akın’a ve toplantımızı dinlemeye gelerek bize onur veren değerli TBB yöneticilerine ve saygıdeğer meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

2017 Yılı Yargı Değerlendirme Toplantısında Hukuki Mücadele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av.Oğuzhan Buhur’un Açılış Konuşması:

Hukuki mücadele derneğinin düzenlediği 2017 yılı yargı değerlendirme toplantısına hoş geldiniz.

Türk Milliyetçisi Hukukçular tarafından kurulan hukuki mücadele Derneği olarak amacımız Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine, hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, toplumsal ya da bireysel şiddet, terör, soykırım, işkence vs benzeri suçların bertaraf edilmesi, suç mağdurlarının korunması ve suçluların cezalandırılması maksadıyla hukukun izin verdiği ve mevzuatın çizdiği sınırlar dahilinde ulusal ve uluslararası mecrada mücadele etmektir.

Özellikle kadına karşı şiddet, aile içi şiddet ve çocuk istismarı ile terörle hukuki mücadele vermek ve kent ile çevre hukuku gibi milliyetçi hukukçuların oluşturduğu sivil toplum örgütlerinin çok da fazla ilgilenmediği ve boş bıraktığı alanlarda faaliyyet göstererek bir boşluğu doldurmak niyetindeyiz. Bu alanlarda milliyetçi hukukçuların ve avukatların da söz sahibi olmasını, özellikle genç meslektaşlarımızın bu alanlardaki bilgi birikimini ve tecrübesini arttırmayı hedefliyoruz.

Bu maksatla asgari paydası hukuk olan meslek örgütlerimiz barolarla ve Türkiye Barolar birliği ile 2017 yılında meydana gelen yargı değişikliklerinin irdelenmesi ve bu konulardaki barolarımızın ve çatı meslek örgütümüz Barolar Birliğinin görüşlerini aktarabilmeleri için aralık ayının başında planladığımız ve tarihini kararlaştırdığımız bu toplantıyı organize etmiş bulunuyoruz.

Toplantı davetimize icabet ederek bizi onurlandıran TBB Başkan’ı Sayın Av. Prof.Dr.Metin Feyzioğlu’na, TBB Genel Sekreteri Sayın Av.Sabiha Tekin’e, Ankara Barosu Başkanı Sayın Av.Hakan Canduran’a, Aydın Barosu Başkanı Sayın Av.Gökhan Bozkurt’ a, Eskişehir Barosu Başkanı Sayın Av.Rıza Öztekin’e, İzmir Barosu Başkanı Sayın Av.Aydın Özcan’a , Kayseri Barosu Başkanı Sayın Av.Cavit Dursun’a, TBB Gençlik İletişim Birimi Başkanı Sayın Av. Görkem Alyanak’a, Hukuki Mücadele Derneği Yönetim Kuruluna ve Derneğimizin çok değerli üyelerine, organizasyonumuz için değerli emeklerini harcayan Tülayca Organizasyon sahibi Sayın Tülay Akın’a ve değerli sponsorlarımız Turmobil, GoFics ve Yetkin Yayıncılığa ve Swiss Otel çalışanlarına teşekkür ederiz.

Av.Oğuzhan Buhur

Hukuki Mücadele Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı